Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim  |  Yasal Uyarı
  
 

ANA SAYFA           HAKKIMIZDA           HİZMETLERİMİZ           SİRKÜLERİMİZ           EĞİTİMLERİMİZ           KARİYER           İLETİŞİM

   
   
   
  PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
    
   
    
   
 
  DUYURULAR
    
Aralık Ayında Yapılması Gerekenler

Mevcut düzenlemeler göz önüne almak suretiyle Aralık ayında yapılması gerekenlerin neler olduğu aşağıda bilginize sunulur.

1) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olduklarından en geç 31/12/2020 tarihine kadar e-deftere geçmek için aşağıda belirtilen  linkten başvuru yapmaları gerekmektedir.

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

2) 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesi konusunun değerlendirilmesi

3) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar açılmış olan dava ve icra dosyalarının avukattan alınarak ilgili şirket danışmanına sunulması gerekmektedir.

Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklar için de VUK Madde 323’e göre, bir defadan fazla protesto ekilmesi veya bu alacakların yazı ile bir defadan fazla istenmesi halinde 31/12/2020 tarihine şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

4) 31/12/2020 tarihi itibariyle Güncel vergi ve SGK borçlarının 360 ve 361 hesaplar ile tutturulması ve Kurumlar Vergisinin %5 indirim şartları çerçevesinde ödenmeyen borçların ödenmesi konusunun değerlendirilmesi

5)  Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Örneğin Aralık 2019 dönemine ait bir fatura en geç  31.12.2020 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

6) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili şirket danışmanlarına sunulması gerekmektedir.

7) Dönemsellik kavramı gereğince, peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin 180 ve 280 hesaplarda takip edilmesi , 7 li Gider hesaplara kaydedilenlerin ise  dönem sonu itibariyle kontrolünün sağlanması ve dönem sonu itibariyle 180 ve 280 hesapların hangi kalemlerden oluştuğunun envanterinin yapılması

8) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

Gayrimenkul satış kazancı istisnasının 31/12/2020 tarihine kadar 679 Nolu hesapta yer alması gerekmekte olup 01.01.2020 tarihinde ise istisnadan yararlanılan tutar kadar olan kısım 590 Dönem Net Karı hesabından 549 Özel Fonlar hesabına virman edilmeli.

9) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2018 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2020 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

10) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.

11) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

12) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

2016 yılında iktisap edilen binek otomobilin amortismanı hızlandıran amortisman uygulamasına tabi ise bu aracın 2016 yılında ayrılmayan kıst amortisman tutarı en geç 31.12.2020 tarihinde 770/760 hesap kodunda takip edilen amortisman giderlerine atılmalıdır.

13) Yıl içinde şirketten borç  verilen ortaklar ile ilişkili şirketlere  adat hesaplamasının yapılması ve 31 ARALIK itibariyle ortaklara ve ilişkili firmalara fatura düzenlenerek kayda alınması,  Faiz Oranı olarak şirketin yıl içinde kullanmış olduğu kredilerin ortalama kredi faiz oranı veya  avans reeskont oranı dikkate alınarak faiz hesaplanıp fatura düzenlenmesi ve %18 KDV uygulanması gerekmektedir.

Yürürlük Tarihi

Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)

21.12.2019

12,75

13,75

13.06.2020

9

10

14) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

15) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir.

16) 31/12/2020 tarihi itibariyle Kasada yer alan bakiye için kasa sayım tutanağı düzenleyip sayımı gerçekleştiren personel tarafından imzalanıp envanter defterine yapıştırılması gerekmektedir.

17) 2020 yılında  Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

18) Bankalardaki vadeli mevduat hesaplarının dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz gelirlerinin “ gelir tahakkuku ” ile kullanılan banka kredileri ile ilgili olarak dönem sonuna kadar oluşan faiz gider karşılığının “ gider  tahakkuku ” larının  hesaplanarak muhasebe kayıtlarının yapılması .

gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 


 
   BASINDAN HABERLER
 
 
 
   GÜNCEL MEVZUAT
 
 
 

                        


MORES BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. 

İSTANBUL OFİS

Adres
Tel
Faks
E-Posta

:
:
:
:

Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. No: 57 Dilkum Sitesi 6 Blok K: 3 D: 18 Kadıköy / İstanbul
0 216 - 251 19 09
0 216 - 251 19 09
info@moresymm.comWeb Tasarım:
 
www.MuhasebeTR.com